Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα της «Διακιδείου Σχολής Λαού» (Κανάρη 58) θα ομιλήσει ο Ιστορικός, Καθηγητής (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κ. Γεώργιος Νεκτάριος Λόης με θέμα: «Ο εκχριστιανισμός των Κροατών. Επίκαιροι προβληματισμοί στους αυθαίρετους ισχυρισμούς Κροατών επιστημών σχετικά με το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου».

Πρόκειται για μία διάλεξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.