Ομιλία με θέμα "Η Ανόρθωση της Ανθρώπινης Φύσης" στην Χριστιανική Στέγη Πατρών