Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο κτίριο του Λαδόπουλου για πολλά και σημαντικά θέματα.

Δείτε εδώ ζωντανά τη συνεδρίαση.


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός συντελεστών έτους 2018 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες   ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

 2. Τέλη κοινοχρήστων χώρων και διαφημίσεων έτους 2018 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π.  Μελάς – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια)

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πατρέων, έτους 2018 (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).

 4. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Σμύρνης αρ. 77 (σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 5. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Αγαμέμνονος στην Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου  (σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 6. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Δ΄ Κατανομής 2017 χρηματικού ποσού 476.379,21 στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πατρέων από τους ΚΑΠ (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Θ Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)

 7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας για τη πράξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΒ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΒ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 16.36.2.Π5  του  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 «TEXNIKH ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

 2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας για τη πράξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΒ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

 3. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΒ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 16.36.2.Π5  του  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 «TEXNIKH ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

 4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Περιφράξεις προστασίας οδών, κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 5. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού – Δασυλλίου – Καβουκάκι – Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

 6. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Θεοδωρόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 7. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 12.038,47€ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 8. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μέμος Θεοδόσιος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 9. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μπέης Νικόλαος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).