Η ΔΕΥΑΠ επανειλημμένως έχει επισημάνει  τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο την έλλειψη  δικτύων ομβρίων και αντιπλημμυρικών έργων  σε πολλές περιοχές  του Δήμου και κυρίως  των πρώην Καποδιστριακών  Δήμων καθώς και τις συνέπειες  σε περιπτώσεις  ισχυρών βροχοπτώσεων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας σε δηλώσεις του, ανέφερε σχετικά: "Χαρακτηριστικά της ανυπαρξίας των αντιπλημμυρικών έργων αλλά και τις αδιαφορίας  των Κυβερνήσεων και των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών  είναι το γεγονός  ότι η κάλυψη  του Διακονιάρη  μελετήθηκε  και κατασκευάστηκε  ως συγκοινωνιακό έργο και όχι αντιπλημμυρικό και δεν ολοκληρώθηκαν ούτε οι ελάχιστες παρεμβάσεις  που έπρεπε να γίνουν ώστε περιοχές που γειτνιάζουν με το Διακονιάρη να κινδυνεύουν σε περιπτώσεις έντονων  βροχοπτώσεων.

Τα έργα που απαιτούνται  για την αντιπλημμυρική προστασία και σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΥΑΠ έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 100.000.000 ευρώ περίπου.

Εργα τα οποία δεν θεωρούνται επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η ΔΕΥΑΠ με το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό  που διαθέτει  εκπονεί μελέτες για την κατασκευή συλλεκτήρων στις πιο ευάλωτες  περιοχές.

Στο προηγούμενο διάστημα  προχώρησε στην αντικατάσταση αγωγών ομβρίων στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας  και συνεχίζει με ανάλογες παρεμβάσεις  σε όλο το μήκος από Αγ.Νικολάου έως Γούναρη.

Για το 2018 προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα η κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων σε περιοχές που γειτνιάζουν με τους ποταμούς Γλαύκο και Διακονιάρη."