Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας σε δηλώσεις του, ανέφερε: Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να εξαντλούμε ότι περιθώρια υπάρχουν προκειμένου να παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις με μείωση της τιμής του νερού και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών έργων.

Ήδη η ΔΕΥΑ Πάτρας εφάρμοσε τη Τιμολογιακή Πολιτική για το 2017.

Κανένα λαϊκό σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό ενισχύσαμε τη πολιτική του διακανονισμού.
Καταργήσαμε στη πράξη τις διακοπές ως μέτρο πίεσης και εκβιασμού αλλά τις χρησιμοποιήσαμε ως μέσο προσέγγισης με τους καταναλωτές.

Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε με όλα τα μέσα τις λαϊκές οικογένειες γιατί αυτές οι οφειλές αφορούν στο σύνολό τους ανέργους, φτωχούς και εξαθλιωμένους εξαιτίας της ασκούμενης διαχρονικά, αντιλαϊκής πολιτικής.

Διευρύναμε την βάση των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου με αποτέλεσμα να ελαφρυνθούν ή απαλλαγούν 3.675 οικογένειες, με συνολικό όφελος 1.000.000,00€

Με τη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε που παράλληλα στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους καταναλωτές είχαμε αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ.

Οι κατηγορίες που εντάσσονται σε μειωμένο τιμολόγιο είναι οι: μακροχρόνια άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% καθώς και προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67% που βαραίνουν τον υπόχρεο, εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων και σιτιζόμενοι από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πατρέων, Τρίτεκνοι-Πολύτεκνοι και οικογένειες που γειτνιάζουν με το Βιολογικό Καθαρισμό και Ξερόλακα όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.


"Κανένα λαϊκό σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό"

Είναι αποκαλυπτικά τα παραπάνω στοιχεία που αναδεικνύουν την κοινωνική πολιτική της ΔΕΥΑΠ και ταυτόχρονα τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας που ασκούν οι Κυβερνήσεις διαχρονικά.
Η ΔΕΥΑ συνεχίζει να ενισχύει τις δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος Πατρέων όπως:

Το «Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης» που για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του προγράμματος διέθεσε για το 2016 το ποσό των 20.000,00€ και για το 2017 το ποσό των 30.000,00€. 

Με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε και που παράλληλα στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους καταναλωτές προβλέπεται αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των φορέων της πόλης αλλά και των πολιτών και κυρίως την οικονομική κρίση τις συνέπειες τις οποίες βιώνει ο Ελληνικός Λαός και με μεγαλύτερη ένταση η λαϊκή οικογένεια καταλήξαμε στην Τιμολογιακή Πολιτική για το έτος 2018.

Με την παρούσα τιμολογιακή πολιτική διατηρούνται οι στοχευμένες παρεμβάσεις που ήδη εφαρμόζονται με την τιμολογιακή πολιτική του 2017 για την περαιτέρω ανακούφιση των οικογενειών που πλήττονται από την άδικη αντιλαϊκή πολιτική (με δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές περισσοτέρων δικαιούχων) και ειδικότερα:

1.Η μείωση του παγίου για πολύτεκνους - τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές.
2.Η μείωση του παγίου για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές.
3.Η μείωση του παγίου για μακροχρόνια ανέργους από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές, με αύξηση των τετραγωνικών μέτρων κατοικίας από 100 σε 120 και του ετήσιου εισοδήματος από 6.000,00€ σε 7.000,00 €.
4.Η νέα κατηγορία για κατοικίες οι οποίες βρίσκονται α) πέριξ των ΕΕΛΠ και β) πέριξ του χώρου υγειονομικής ταφής της Ξερόλακκας σύμφωνα με την αρ.720/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πάγιο τέλος 1,0€/δίμηνο και τετραμηνιαία κατανάλωση έως 120 κ.μ ατελώς.
5.Η μείωση κατά 20% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης ύδρευσης για κατοικίες (Γ.1) και περαιτέρω μείωση α) 40% για πολύτεκνους - τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμμένους στην τράπεζα τροφίμων, δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακκας.
6.Η μείωση κατά 30% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης για κατοικίες (Δ.1) και περαιτέρω μείωση α) 40% για πολύτεκνους - τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων , γ) ατελώς για τους εγγεγραμμένους στην τράπεζα τροφίμων , δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακκας.
7.Η μείωση των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες επέκτασης - μετατόπισης δικτύου ύδρευσης α) ΣΤ.2.1 από 10% σε 8% β) ΣΤ.2.2 από 15% σε 10% και γ) ΣΤ.2.3 από 25% σε 15%.
8.Η μείωση των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες επέκτασης δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.2.1 από 10% σε 6% β) Ζ.2.2 από 15% σε 10% και γ) Ζ.2.3 από 25% σε 15%.
9.Η μείωση της τιμολόγησης για εξωτερικές διακλαδώσεις α) Ζ.1.1 από 90, €/ μ.μ σε 70,0 € / μ.μ και Ζ.1.2 από 144, €/ τεμ σε 100,0 €/ τεμ.
10.Η μείωση της τιμολόγησης για μετατόπιση του δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.4.1.1 απο 195,0 €/μ.μ σε 150,0 €/μ.μ, β)Ζ.4.1.2 απο 215, €/ μ.μ σε 170,0 €/ μ.μ , γ) Ζ.4.2.1 απο 250,0 €/ μ.μ σε 200,0 €/μ.μ και δ) Ζ.4.2.2 απο 340,0 €/μ.μ σε 250,0 €/μ.μ .
11.Η μείωση των χρεώσεων για τις ευπαθείς ομάδες για το βυτίο νερού και το βυτίο λυμάτων κατά 10% και η θέσπιση έκπτωσης 50% στην χρέωση του βυτίου λυμάτων για τις κατοικίες πέριξ των ΕΕΛΠ και της Ξερόλακκας.
12.Η μείωση του τέλους επανασύνδεσης (διακοπή λόγω οφειλής) σε οικιακούς καταναλωτές από 12,0 € σε 4,03 €.
13.Η μείωση των κλιμάκων 6,7 και 8 του τιμολογίου Α6 κατά 20%.
14.Η νέα κατηγορία για τα τέλη χρήσης αποχέτευσης, για βιομηχανίες που χρησιμοποιούν και άλλες πηγές υδροδότησης νόμιμα αδειοδοτημένες με χρέωση 0,80 € / κυβικό λυμάτων.

Στη Τιμολογιακή Πολιτική του 2018 προβλέπεται:

Η περαιτέρω μείωση στην ενιαία τιμή χρέωσης από 0,40€/κ.μ. σε 0,20€/κ.μ. για το Δήμο Πατρέων και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου-Σχολεία κλπ. ώστε να αντισταθμιστεί η έμμεση επιβάρυνση των πολιτών από την υποχρεωτική επιβολή του τέλους 80% στις καταναλώσεις του νερού. 

Μειώνονται τα τέλη σύνδεσης επαγγελματικών χώρων κατά 20% και μετατόπισης παροχών ύδρευσης κατά 40%.

Αναπροσαρμόζεται η δαπάνη ελέγχου μετά από αίτηση δημοτών στο συμβολικό ποσό των 5,00€

Δημιουργείται νέα κατηγορία για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) με μείωση 40% στις κλίμακες κατανάλωσης που ισχύουν κατά περιοχή.

Καλείται η Κυβέρνηση να δείξει την ευαισθησία της για τους εξαθλιωμένους της πολιτικής της και να επιδοτήσει τις ΔΕΥΑ, όπως επιδοτεί την ιδιωτική ΔΕΗ για την απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.