Μετά την ανακοίνωση – απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των κατοίκων της οδού Κανακάρη στις απόψεις που τηλεφωνικά διατύπωσα στην εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της Κυριακής, για τη λειτουργία της νέας οδού Κανακάρη, θεωρώ αναγκαία την απευθείας γραπτή διατύπωση των απόψεων μου επί του θέματος για λόγους πληρότητας και προς άρση κάποιων παρεξηγήσεων.

1. Για τον τίτλο του δημοσιεύματος την ευθύνη φέρει ο συντάκτης του ρεπορτάζ και δεν με εκπροσωπεί. Καμία αρμοδιότητα ή πρόθεση έχω να βάζω stop στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις οποιουδήποτε πολίτη. Επίσης, πρωτοβουλία του συντάκτη ήταν και η αναφορά των πολιτικών και επαγγελματικών μου ιδιοτήτων. Μου ζητήθηκε τηλεφωνικά να διατυπώσω την άποψή μου επί του θέματος και τη διατύπωσα ως πολίτης αυτής της πόλης που έχει εμπλακεί και ασχοληθεί με το έργο και όχι ως εντεταλμένος Δημόσιος υπάλληλος και πολύ περισσότερο ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την οποία σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπώ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

2. Εξέφρασα και θα συνεχίσω να εκφράζω τη γνώμη μου, συμμετέχοντας στο Δημόσιο διάλογο, για ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τους περιοίκους της οδού Κανακάρη, αλλά όλους τους Πατρινούς, και επιθυμώ αποδέκτης της να είναι όλοι οι συμπολίτες μου και πρωτίστως αυτοί που καλούνται να πάρουν εν τέλει τις αποφάσεις. Ο αδόκιμος κατά τη γνώμη μου τίτλος του δημοσιεύματος δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι, στόχος μου ήταν να επιπλήξω κάποιους συμπολίτες μου που θέλουν να γνωστοποιήσουν και να αναδείξουν τα υπαρκτά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν με την παράδοση της οδού Κανακάρη  σε κανονική λειτουργία. Γνώμη μου, λοιπόν, είναι ότι το σύνολο των έργων διάνοιξης της οδού Κανακάρη, συμπεριλαμβανομένων των έργων Φωτεινής σηματοδότησης, πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και η οδός να παραδοθεί σε κανονική λειτουργία το αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου 2018, δεδομένου ότι, πέραν των άλλων, η ημερομηνία αυτή αποτελεί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΣΠΑ καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση σε κανονική λειτουργία όλων των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2014. Η παρέλευση αυτής της καταληκτικής προθεσμίας συνεπάγεται απένταξη του συνόλου των έργων κατασκευής της οδού Κανακάρη και επιστροφή στην Ε.Ε. όλων των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για την κατασκευή της. Υπενθυμίζω ότι, για το λόγο αυτό έγινε αγώνας δρόμου προκειμένου να τεθούν εμπρόθεσμα σε λειτουργία η Ολυμπία και Ιόνια οδός. Τα δευτερεύοντα προβλήματα που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει η μετατροπή μιας συνοικιακής οδού σε κεντρική αρτηρία της πόλης θα πρέπει φυσικά να εξετασθούν και να αντιμετωπισθούν. Όμως, σε δεύτερο χρόνο. Η λύση στον πονοκέφαλο είναι η ασπιρίνη και όχι το κόψιμο του κεφαλιού.

3. Η διατύπωση διαφορετικής άποψης δεν συνιστά ασέβεια, υποτίμηση ή χλευασμό του άλλου. Και σε κάθε περίπτωση δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου και δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου. Η αναφορά μου σε «πέντε άτομα», όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, ήταν γενική και δεν αφορούσε ειδικά την περίπτωση της οδού Κανακάρη. Ήταν «σχήμα λόγου» προκειμένου να επισημάνω μια πολιτική μου θέση. Οι πολίτες έχουν αιτήματα και δικαιούνται να τα προβάλουν. Οι Δημόσιοι φορείς οφείλουν να αποφασίζουν με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος και όχι του ατομικού και ιδιωτικού. Οφείλουν να επιδιώκουν την μεγιστοποίηση του Δημοσίου οφέλους, του κοινού μας καλού, κατά προτεραιότητα έναντι του ιδιωτικού. Ασφαλώς και το ιδιωτικό συμφέρον έχει και αυτό τη θέση του στο οικονομικό και κοινωνικό μας σύστημα. Μέχρι όμως του σημείου που η εξυπηρέτηση του να μην αποβαίνει σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος. Δυστυχώς, αποτελεί κοινή εμπειρία ότι, οι διοικούντες στη χώρα μας παραβιάζουν  συχνά αυτό τον κανόνα και ενδίδουν για ψηφοθηρικούς ή άλλους λόγους στα αιτήματα, ακόμα και σε παράλογες απαιτήσεις δυναμικών μειοψηφιών, συντεχνιών ή και μεμονωμένων ατόμων, σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Εν προκειμένω, η λειτουργία της οδού Κανακάρη ως βασικής οδικής αρτηρίας της πόλης είναι προφανές ότι εξυπηρετεί και βελτιώνει σημαντικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες προς όφελος της ποιότητας ζωής και των 214.000 Πατρινών. Είναι επίσης προφανές ότι η νέα της λειτουργία ως αρτηρίας μεγάλης κυκλοφορίας θα προκαλέσει σημαντική όχληση στους περιοίκους (θόρυβος, πρόσθετοι ρίποι, κατάργηση θέσεων στάθμευσης). Τούτων δοθέντων ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση ; Η δική μου άποψη είναι σαφής. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν διότι αυτό επιβάλει το Δημόσιο συμφέρον. Οι αρνητικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει στους περιοίκους θα πρέπει να εξετασθούν και στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό να θεραπευτούν. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αντίληψης άλλωστε, ο Δήμος της Πάτρας, παράλληλα με το έργο της διάνοιξης της οδού αποφάσισε και υλοποιεί το έργο ανάπλασης της Γούβας και όχι κάποιας άλλης υποβαθμισμένης γειτονιάς της πόλης.

4) Η παρατήρησή μου ότι, οι Έλληνες, εν πολλοίς, έχουμε την τάση να αμφισβητούμε με μεγάλη ευκολία την τεχνοκρατική άποψη των ειδικών όταν αυτή δεν μας συμφέρει, ήταν και αυτή γενική και νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εν προκειμένω, θα πρέπει κάποια στιγμή να ειπωθεί ότι τα έργα που εκτελούνται και οι υποδομές που δημιουργούνται στη πόλη της Πάτρας τις τελευταίες δεκαετίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι αποσπασματικά και φαεινή ιδέα του εκάστοτε Δημάρχου και  Δημοτικού Συμβουλίου. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνολικού σχεδίου για την ανάπτυξη της πόλης που οφείλει να υπηρετεί κάθε Δημοτική Αρχή. Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε μετά από μακρόχρονο και εξαντλητικό διάλογο των πολιτικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της πόλης και έχει αποτυπωθεί α) στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης, το οποίο υλοποιείται σταδιακά από το Δήμο μέσα στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων (η διάνοιξη της Κανακάρη προβλέπεται στο Σχέδιο Πόλης και καθυστέρησε να υλοποιηθεί  εξ αιτίας του μεγάλου κόστους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων) , β) Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τις σχετικές προβλέψεις για τις χρήσεις γης και γ) Τη «Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για την πόλη της Πάτρας» που εκπόνησε ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότατα μελετητικά γραφεία της χώρας, το Γραφείο Δοξιάδη σε τρία στάδια και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο το 1999. Το τμήμα της μελέτης με τις οδούς που πρέπει να κατασκευαστούν (π.χ. Μικρή Περιμετρική, Κανακάρη, Ελ. Βενιζέλου, Παραγλαύκιοι, Κ3, Κ7, Κανελλοπούλου κ.λ.π.) υλοποιείται σταδιακά και με συνέπεια. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, κατευθύνσεις κινήσεων απαγόρευση στάθμευσης κ.λ.π.) των βασικών αρτηριών αντιμετωπίστηκαν από τη μελέτη συνολικά για όλη την πόλη  και με κριτήριο τις προβλεπόμενες μετακινήσεις (εκτός των άλλων με μετρήσεις της κυκλοφορίας και με προσωπικές συνεντεύξεις των πολιτών για τις συνήθεις μετακινήσεις τους). Φυσικά όλοι οι σχεδιασμοί είναι δυνητικά τροποποιήσιμοι με την πάροδο των δεκαετιών, στο βαθμό που διαπιστώνεται αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας της πόλης που επιβάλουν των αναθεώρησή τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που πρόκειται να κατασκευαστεί ένα έργο ενταγμένο στον ισχύοντα σχεδιασμό, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και εξ αρχής και να αμφισβητείται η αναγκαιότητα της υλοποίησή του. Ιδιαίτερα όταν αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα του γενικού σχεδιασμού.

5) Ένα προφανές πρόβλημα που ανακύπτει τόσο από τις κυκλοφοριακές αλλαγές σε Κορίνθου και Κανακάρη, όσο και από την επικείμενη πεζοδρόμηση της Μαιζώνος είναι πράγματι ο ανασχεδιασμός της διαδρομής της αστικής συγκοινωνίας. Πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα.  Όταν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου και ξεκίνησαν οι διαδικασίες υλοποίησής του, η τότε Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάθεση εκπόνησης σχετικής μελέτης για τον ανασχεδιασμό όχι μόνο της διαδρομής της συγκεκριμένης γραμμής, αλλά του συνόλου των γραμμών που εξυπηρετούν την πόλη. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο τότε δεν συμφώνησε για την αναγκαιότητα εκπόνησης αυτής της μελέτης και καταψήφισε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα η αναγκαιότητά της είναι πλέον προφανής και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνησή της.

6) Είναι σε όλους γνωστό ότι, κάθε καλό και θετικό έχει πολλούς πατεράδες, ενώ κάθε κακό και αρνητικό κανέναν. Όμως, τα του Καίσαρος τω Καίσαρει και τα του Θεού τω Θεώ.  Όλα τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά θέματα είναι κατά το νόμο αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των Δήμων και όχι των Περιφερειών. Τα Δημοτικά Συμβούλια αποφασίζουν, όχι τα Περιφερειακά. Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα κατασκευής όλων των έργων πολεοδομικού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα αποφασίζεται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία έχουν και την ευθύνη του σχεδιασμού της ωρίμανσης και της κατασκευής τους. Η εμπλοκή των Περιφερειών περιορίζεται στην ένταξη των έργων στο αντίστοιχο Π.Ε.Π. για τη χρηματοδότησή τους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ειδικότερα στην περίπτωση της διάνοιξης της οδού Κανακάρη, κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Πατρέων, δεδομένου ότι πέραν των άλλων η οδός Κανακάρη είναι χαρακτηρισμένη Δημοτική και όχι Εθνική οδός. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια κατασκευής του έργου της Μικρής Περιμετρικής, του οποίου είναι φορέας υλοποίησης (η Μικρή Περιμετρική είναι χαρακτηρισμένη εθνική οδός) κατασκεύασε τον κόμβο Κουρτέση προϋπολογισμού 350.000 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της εγκεκριμένης από το Δήμο κυκλοφοριακής μελέτης για τις κινήσεις των οδών Κορίνθου και Κανακάρη. Η εκ των υστέρων τροποποίηση αυτής της μελέτης συνεπάγεται πέραν των άλλων την αποξήλωση όλων των υφιστάμενων πρόσφατων κατασκευών και την κατασκευή νέου έργου με Δημοτικούς πόρους.

Θέλω να επισημάνω ότι, η καθυστερημένη υποβολή και διατύπωση αντιρρήσεων επί ειλημμένων αποφάσεων και μάλιστα κρίσιμων για τη λειτουργία του συνόλου της πόλης, πάντα δυσχεραίνει τη δυνατότητα ικανοποίησης τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις την καθιστά αδύνατη. Το έργο της διάνοιξης της οδού Κανακάρη και η λειτουργία της ως αρτηρίας εξόδου από την πόλη έχει αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και απόφασης προ αρκετών ετών. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει συνολικά τον κυκλοφοριακό  σχεδιασμό του κέντρου της πόλης και των λοιπών παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί, όπως οι προβλεπόμενες πεζοδρομήσεις, δίκτυα ποδηλατοδρόμων κ.λ.π. Επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα σημειακής ή τοπικής σημασίας, αλλά ως κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει τη λειτουργία του κέντρου της πόλης στο σύνολό του.

Βασίλης Λοτσάρης - Κάτοικος Πατρών