Είμαστε οι αλήθειες που δε λέμε


τα ψέματα που ντυθήκαμε


το αίμα της ομίχλης


σ΄ ένα κοφτερό δόντι


η αγάπη


τα πόδια στη γλώσσα του σκύλου


στο στόμα του σκύλου


η αλήθεια μές τον κύκλο


το ψέμα το ίδιο