Σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων, τονίζει τα εξής:

«Προκηρύσσει σύμφωνα με το άρθρο 11 (παράγραφος 3) του Καταστατικού μας την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών μας (Απολογιστική)  για την 13η του Δεκέμβρη 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος /Τμήμα Δυτ. Ελλάδας- Τριών Ναυάρχων 40. Διάρκεια εργασιών 60-90 λεπτά.

Καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη να προσέλθουν αφού προηγουμένως και πριν αρχίσει η διαδικασία της Γ.Σ. τακτοποιηθούν ταμειακώς. ( Όσα –τυχόν- έχουν υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.) Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη. Επίσης καλούνται και όσοι φίλοι μας επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου αφού πριν αρχίσει η διαδικασία της Γ.Σ. υποβάλλουν αίτηση εγγραφής».