Το αντικείμενο συνεργασίας αφορά εκπαίδευση & πώληση υπηρεσιών διαδικτύου B2B (Website, Eshop, Mobile Apps)

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση -ανάπτυξη του πελατολογίου ευθύνης τους καθώς επίσης και για την ανάπτυξη στις ευρύτερες περιοχές που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Εμπειρία πωλήσεων
· Πτυχίο Ανώτερης Σχολής
· Άριστη γνώση χειρισμού Office, Internet. Η/Υ & Smartphones
· Ικανότητα επικοινωνίας
· Γνώση χειρισμού Η/Υ
· Γνώση Αγγλικής γλώσσας
· Μεταφορικό μέσο

Προφίλ υποψηφίου:

· Οργανωτικότητα, πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη των στόχων
· Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με θετική διάθεση και όρεξη για εργασία
· Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο των internet services θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Παρέχονται

· Δυνατότητα Υψηλών εισοδημάτων & bonus
· Δυνατότητα εξέλιξης
· Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
· Συνεχής εκπαίδευση στον τομέα της τεχνολογίας και των πωλήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα e-mail: [email protected]

Επικοινωνία: 210 89 43 068, 210 89 20 915

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των Βιογραφικών Σημειωμάτων.

Δείτε περισσότερα για την εταιρία focus-on.gr