Παρατείνεται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο 2ο διαγωνισμό καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία  “BlueGrowth - Patras Competition”, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας*, από τον  ΕΣΥΝΕΔΕ και την Ομοσπονδία ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασία με την «Aephoria».

To Blue Growth είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία που ξεκίνησε το 2014 από τον Πειραιά, με όραμα οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

Στην Πάτρα διοργανώνεται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά την επιτυχημένη 6μηνη «επώαση» τριών πατρινών ομάδων, που το 2016 διακρίθηκαν στο  BlueGrowth – Patras Competition.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

• Υπό ίδρυση ή νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
• Καινοτομικές επιχειρήσεις με χρόνο ζωής μικρότερο των 3 ετών που αναζητούν χρηματοδότηση από επενδυτές.
• Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που να έχουν δυνατότητες επέκτασης και στο εξωτερικό.

Οι θεματικές ενότητες που εντάσσονται στο  Bluegrowth είναι οι εξής:

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
•  Ενέργεια & Περιβάλλον/ Πράσινη Ναυσιπλοΐα
• Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα- Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες
• Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός
• Θαλάσσιες μεταφορές
• Διαχείριση Υδάτινων πόρων

Στόχος του διαγωνισμού:

1) Να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τους βασικούς όρους και τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας ώστε να προσπαθήσουν να αναπτύξουν μια βιώσιμη επιχείρηση.
2) Η καλλιέργεια μιας νέας επιχειρηματικής πρακτικής με επίκεντρο τη θάλασσα και τον άνθρωπο και η συμβολή στην κοινωνική συνοχή και την εθνική οικονομία δημιουργώντας εμμέσως νέες θέσεις εργασίας.
3) Η δημιουργία διεθνούς προτύπου επιχειρηματικότητας μέσα από την παρακολούθηση ενός κύκλου σεμιναρίων και πρακτικών του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες που συμμετέχουν.
4) Η οργάνωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με τρόπο, καινοτόμο, σύγχρονο και βιώσιμο.
5) Η επαφή και δικτύωση με άλλους ανθρώπους και εταιρείες που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και να ενισχύσει τη δημιουργία δικτύου.
6)  Η χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων για το σχεδιασμό του προϊόντος και της υπηρεσίας του, που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
7) Η προβολή τους ως ζωντανό παράδειγμα εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο της οικονομίας.

Χρόνος και τόπος υλοποίησης

Ο Διαγωνισμός έχει τέσσερα διακριτά στάδια πριν ενταχθούν οι νικήτριες ομάδες στο πρόγραμμα του Bluegrowth:

1ο Στάδιο: H υποβολή προτάσεων μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, μέσω της ιστοσελίδας του Βluegrowth ( έως 01/11/17).

http://www.bluegrowth.gr/2nd-bluegrowth-patras-competition/.

2ο Στάδιο: Η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών.
Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από το Advisory Board του Blue Growth.

3ο Στάδιο: Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στο κοινό στις 6 Νοεμβρίου 2017.

4ο Στάδιο: Η τελική αξιολόγηση- εκδήλωση βράβευσης
Οι ομάδες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις από τους αξιολογητές του διαγωνισμού, παρουσιάζουν τις προτάσεις τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης (advisory board) και του κοινού. Η παρουσίαση θα γίνει κατά τη διάρκεια του BlueGrowth - Patras event ΙΙ, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, στο συνεδριακό κέντρο του ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στην Πάτρα.

5ο Στάδιο: Η εφαρμογή του προγράμματος της στήριξης και επώασης των νέων ενταγμένων στο Bluegrowth πλέον επιχειρηματικών ιδεών,  που έχει διάρκεια 6 μηνών (Ιανουάριος 2018 – Μάϊος 2018

Η αξία του incubation ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ για κάθε ομάδα.

Πέρα από τη στήριξη που θα παράσχει η Aephoria, θα διατεθούν και 3 υποτροφίες έως 3.300 ευρώ εκάστη, από την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, για τη συμμετοχή 3 νέων επιχειρηματιών στο πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs.

Η δράση “ BlueGrowth - Patras Competition ΙΙ ” θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση “ BlueGrowth - Patras event ΙΙ”, όπως προαναφέρθηκε, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, στις 17:00, στο αμφιθέατρο του ΑΤΕΙ Πατρών.
Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, την ημέρα εκείνη έχουν κληθεί να μιλήσουν εκπρόσωποι start up επιχειρήσεων που πλέον έχουν τη θέση τους στον επιχειρηματικό χάρτη, αλλά και εκπρόσωποι φορέων που έχουν σχέση με τη θαλάσσια καινοτομία (και) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.