Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο. διοργανώνει τον
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ «ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST (ΑΓΟΡΙΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, 11ΧΡΟΝΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ),
LASER 4,7 (ΑΓΟΡΙΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)
Πάτρα 18 & 19/11/2017

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:
α) των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2017-2020 (RRS).
β) των κανονισμών των κλάσεων.
γ) της παρούσας προκήρυξης.
δ) των οδηγιών πλου.
ε) των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο – Αγωνιστικό πρόγραμμα 2017.
στ) στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του αγώνα.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων.
3.2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Αγώνων, έως την Πέμπτη 16/11/17, με fax στο 2610423939 ή στο e-mail: [email protected]
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 18/11 και ώρα 9:30-11:30 αφίξεις - δηλώσεις
Σάββατο 18/11 ώρα 13:00 ιστιοδρομίες
Κυριακή 19/11 ώρα 11:00 ιστιοδρομίες
Κυριακή 19/11 απονομές (Η ώρα θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση)
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 14:00.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία των Αγώνων το Σάββατο 18/11/17, ώρα 09:30.
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Θα γίνει προσπάθεια από την Επιτροπή οι ιστιοδρομίες να διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Παλαιού Λιμανιού της Πάτρας και εναλλακτικά μπροστά από τις Εγκαταστάσεις του Ομίλου.
7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή των αγώνων θα εμφανίζεται σε σχεδιάγραμμα στις Οδηγίες Πλου.
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9.1. Θα διεξαχθούν έως 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.
9.2. Εάν διεξαχθούν από 4 και άνω θα εξαιρείται μία.
9.3. Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθούν έστω και 2 ιστιοδρομίες.
9.4. Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με τη σειρά της πραγματοποίησής τους.
10. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Τα συνοδευτικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία Αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick-stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης, πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί στη Γραμματεία Αγώνων.
11. ΕΠΑΘΛΑ

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές των κατηγοριών:
Οptimist Αγοριών
Optimist Κοριτσιών
Optimist 11χρονων Αγοριών
Optimist 11χρονων Κοριτσιών
Μικρότερου αθλητή/τριας
Laser 4.7 Αγοριών
Laser 4.7 Κοριτσιών
Οι νικητές των κατηγοριών θα εξαχθούν από τη Γενική Βαθμολογία.
12. ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.
Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την νομοθεσία κάλυψη (540.000€). Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του αγώνα μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Πατρών.
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος: τηλέφωνο 6906759110.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
http://www.sailingclub.gr/node/73