Το Φιλανθρωπικό Σωματείο, Άσυλο Ανιάτων Πατρών, «Η Αγία Ευφροσύνη», με έδρα την Πάτρα, στην οδό Πλατεία Παντοκράτορος, προσκαλεί τους όποιους ενδιαφερόμενους, για ενοικίαση του καταστήματος επί της οδού Κορίνθου 299, με εμβαδό 48,75 τ.μ, να καταθέσουν γραπτή πρόταση στα γραφεία του Σωματείου, σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, με ελάχιστη προσφορά ενοικίου το ποσόν των 800€ (οχτακοσίων) μηνιαίως.