Αναστάτωση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ιστορικών αυτοκινήτων έχει προκαλέσει η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3641) που ουσιαστικά απαγορεύει την κυκλοφορία των οχημάτων με ιστορικές πινακίδες, απειλώντας τους ιδιοκτήτες με πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Ο συντάκτης της ΚΥΑ εκ παραδρομής, αντί να προσδιορίζει ότι αναφέρεται μόνο στα ειδικά τροποποιημένα αγωνιστικά αυτοκίνητα, χρησιμοποίησε διατύπωση που αφορά όλα τα ιστορικά, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό τα οχήματα που έχουν ειδικές πινακίδες, αλλά πληρώνουν κανονικά ετήσια ασφάλιστρα.

Διαβάστε την ενημέρωση από τη ΦΙΛΠΑ:

«Μας κοινοποιήθηκε το νέο ΦΕΚ 3641 σχετικά με την πιστοποίηση και κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων.

Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής χρησιμοποιήθηκαν οι όροι και περιορισμοί των αγωνιστικών οχημάτων και όχι των ιστορικών.
Καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών για τη διευκρίνιση και τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Από το site της ΦΙΛΠΑ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της προσπάθειάς μας.

Εν τω μεταξύ προτείνουμε στα μέλη μας την αποφυγή κυκλοφορίας οχημάτων με ιστορικές πινακίδες μέχρι νεοτέρας διότι είναι το πρόστιμο έχει οριστεί στα 1.500 ευρώ.»