Είσαι έτοιμος για μια δραστήρια εργασία με επίκεντρο τον πελάτη στην καρδιά της H&M;

Οι ευθύνες σου

Η δουλειά ενός Συμβούλου Πωλήσεων προσωρινής μερικής απασχόλησης στην H&M εμπεριέχει πολλές ευθύνες και πολλή διασκέδαση. Οι κυριότερες αρμοδιότητές σου είναι:

• Παροχή άψογης εξυπηρέτησης πελατών στους ορόφους του καταστήματος, στα δοκιμαστήρια και στα ταμεία με στόχο την αύξηση των πωλήσεων
• Διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ροής των προϊόντων, συμμετέχοντας ενεργά στην παραλαβή και την προετοιμασία τους
• Αναπλήρωση, τακτοποίηση και εμπορική παρουσίαση των εμπορευμάτων
• Εργασία στα ταμεία σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες χειρισμού όλων των απαιτούμενων συναλλαγών
• Ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία και εφαρμογή των εμπορικών ενεργειών
• Τήρηση όλων των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής, με στόχο την πρόληψη απωλειών και την ασφάλεια του καταστήματος
• Ομαδική εργασία και ενεργή υποστήριξη των συναδέλφων σου


Τα προσόντα σου

Ακριβώς όπως όλοι στην H&M, πιστεύουμε ότι έχεις εμπορικό πνεύμα και ότι είσαι ένας επικοινωνιακός, φιλόδοξος και ομαδικός παίκτης, ανοικτός στις προκλήσεις με ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και θετική στάση. Τα προσόντα σου περιλαμβάνουν:

• Φιλική, ευχάριστη και εξυπηρετική προσέγγιση προς τους πελάτες και τους συναδέλφους σου
• Αναγνώριση ευκαιριών άμεσης και έμμεσης πώλησης, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων
• Επιτυχής χειρισμός πολλών εργασιών μέσα σε ένα περιβάλλον γρήγορων ρυθμών
• Ξεκάθαρη και ευθύς επικοινωνία με την ομάδα του καταστήματος και ικανότητα παροχής και λήψης σχολίων με θετικό τρόπο
• Ολοκλήρωση εργασιών έγκαιρα και αποτελεσματικά
• Διάθεση για μάθηση και συνεχής βελτίωση


Σου ακούγεται ενδιαφέρον; Άδραξε σήμερα την ευκαιρία για μια καριέρα πέρα από τα συνηθισμένα!

Αποστολή βιογραφικών στο http://career.hm.com/content/hmcareer/el_gr/findjob/jobs/imported/2017/10/16/00212951.html