Η Creta Farms μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της στο χώρο του γύρου ζητά να προσλάβει:

Κύριες αρμοδιότητες :

Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων Ψητοπωλείων της περιοχής ευθηνής του
Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της εταιρείας
Παρακολούθηση εξελίξεων αγοράς, ενέργειες ανταγωνισμού, παράπονα πελατών
Διατήρηση άριστων σχέσεων με πελάτες όσο και συνεργάτες, χτίζοντας βάσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαχρονικής συνεργασίας
Πάθος για το αντικείμενο της επιχείρησης και τα προϊόντα της
Εμπορική αντίληψη και άνεση στην επικοινωνία.

Απαραίτητα Προσόντα :

Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης
3-4 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση του κλάδου ( πωλητής γύρου)
Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Πολύ καλή γνώση MS Office
Εμπορική αντίληψη, ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι να κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας ή να έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης.

Η Εταιρεία προσφέρει:

Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών & bonus
Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 26/10/2017

Εάν έχετε πάθος για το αντικείμενο της πώλησης καινοτόμων προϊόντων , τότε μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλος της Ομάδας μας, συμπληρώνοντας τώρα την αίτηση σας στο http://cretafarmforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html