Ένα παλαιό σανατόριο βρίσκεται κοντά στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο όρος Παναχαϊκό σε υψόμετρο 650 μέτρων, στο οροπέδιο της Ζάστοβας.

Πρόκειται για ένα κτίριο που σε αυτό μεταφερόταν άνθρωποι που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας θωρακικά, όπως η φυματίωση. Πολλοί μπορεί να γνωρίζουμε την ύπαρξη του, όμως εκείνη που ίσως να μας είναι άγνωστη είναι η ιστορία του.

Γυρνάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο και μάλιστα λίγα χρόνια πριν τον πόλεμο του 1940, όπου οι έντονες διαµάχες που επικράτησαν στην Πατρινή κοινωνία περί της τοποθεσίας ίδρυσης του Σανατορίου, έδωσαν την ιδέα στον Πατρινό βιοµήχανο και µεγαλέµπορο Βασίλειο Μαραγκόπουλο, να αναλάβει στις 13 Μαΐου 1936 την πρωτοβουλία σύσκεψης όλων των φορέων της Πάτρας. 

Μετά την σύσκεψη, τον Μάρτιο του 1937, στη θέση «Ζάστοβα» άρχισε η ανέγερση κτιρίου - νοσοκοµείου, το οποίο θα προοριζόταν να λειτουργήσει ως σανατόριο.

Επιπλέον, κατασκευάσθηκε και δρόµος µήκους 15χλµ., που οδηγούσε στο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Η κατασκευή όλων των προαναφερθέντων έγινε µε δαπάνες του Βασιλείου Μαραγκόπουλου.

Eίναι χαρακτηριστικό του πνεύµατος της εποχής, ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε για όλες τις εργασίες, κατοίκους των γύρω χωριών, τους οποίους πλήρωνε ο ίδιος.

Πίστευε πως η σωστή φιλανθρωπία δεν είναι να χορηγούνται επιδόµατα στους φτωχούς αλλά να τους αναθέτουν δουλειά, ώστε εργαζόµενοι να κερδίζουν τα προς «το ζην».

Το κτίριο στη Ζάστοβα, παρόλο που αποτελούσε για την εποχή του πρωτοποριακό κτίσµα, αφού ο φέρων οργανισµός του ήταν από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι δε τοίχοι πλήρωσης από λίθους, δυστυχώς δεν λειτούργησε ποτέ, αφού το 1940 σταµάτησε η αποπεράτωσή του εξαιτίας του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου.

Εν τω µεταξύ, το 1944 απεβίωσε ο ευεργέτης Β. Μαραγκόπουλος και µαζί µε το θάνατό του ναυάγησε και η περαιτέρω αξιοποίηση αυτού του υπέροχου κτιρίου, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ήδη είχαν αρχίσει να εφαρµόζονται αποτελεσµατικότερες θεραπευτικές µέθοδοι κατά της φυµατίωσης.

Μεταφερόμαστε ξανά στο σήμερα και με θλίψη διαπιστώνουμε, μέσα από το βίντεο που ακολουθεί, πως το ιστορικό αυτό κτίριο έχει παραδοθεί στην εγκατάλειψη, την φθορά των καιρικών φαινομένων και την αδιαφορία της πολιτείας.