Η θέση έχει έδρα στη Ναύπακτο & περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

Σχεδιασμός, υλοποίηση & παρακολούθηση του marketing plan σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας
Παρακολούθηση της αγοράς & του ανταγωνισμού
Σχεδιασμός & υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, προβολής & προώθησης σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα πωλήσεων
Διενέργεια ερευνών, προωθητικών ενεργειών & event ανά σημείο
Φροντίδα ενιαίας προϊοντικής εικόνας & ενιαίας ταυτότητας στα καταστήματα του δικτύου
Παρακολούθηση & ανάπτυξη της Loyalty card
Ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας & εικόνας στα social media

Το κατάλληλο άτομο θα πρέπει να διαθέτει

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Ικανότητα επίτευξης στόχων
Αυξημένη αντίληψη των αναγκών του πελάτη & των τάσεων της αγοράς
Δημιουργικότητα, ευελιξία, πάθος για την εργασία & προσαρμοστικότητα, σε ένα δυναμικό, απαιτητικό & αναπτυσσόμενο περιβάλλον με έντονες προκλήσεις
Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου & τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
Πολύ καλή γνώση του MS office
Βασικές γνώσεις προγραμμάτων σχεδίασης (corel, photoshop, κ.λ.π.)
Πτυχίο Marketing ή Διοίκησης επιχειρήσεων καθώς & προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί θετικά
Παροχές

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού στο [email protected]

Δείτε περισσότερα για την εταιρία: http://kontoxristos.gr/company/