Το παιδικό ιχνογράφημα ως μέσο κατανόησης και επικοινωνίας στην ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία
Αρχική / Επόμενες δράσεις / Δράσεις Δια Βίου εκπαίδευσης / Το παιδικό ιχνογράφημα ως μέσο κατανόησης και επικοινωνίας στην ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία
Το παιδικό ιχνογράφημα ως μέσο κατανόησης και επικοινωνίας στην ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Το παιδικό ιχνογράφημα ως μέσο κατανόησης και επικοινωνίας στην ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία
Το χαρτί, το μολύβι, και τα χρώματα, βρίσκονται ανάμεσα στα παιχνίδια ενός παιδιού. Είναι κάποια από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί για να επεξεργαστεί και να κατανοήσει αυτά που διαδραματίζονται στο περιβάλλον καθώς και να επικοινωνήσει αυτό που νιώθει. Η τέχνη (π.χ. το παιδικό ιχνογράφημα, το κολάζ, οι κατασκευές, η πλαστελίνη, ο πηλός) έρχεται να ενισχύσει τη γλώσσα ή και να την αντικαταστήσει εκεί που δεν υπάρχει. Είναι ένα βασικό κανάλι επικοινωνίας.
Το παρόν πρόγραμμα: (α) πραγματεύεται τη σημασία που έχει το παιδικό ιχνογράφημα όταν αυτό διερευνάται πλαισιωμένο τόσο από την συμπεριφορά του παιδιού όσο και από το περιβάλλον μέσα στο όποιο αναπτύσσεται, (β) μελετάει τη χρήση του ως διαγνωστικό μέσο, (γ) εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού (π.χ. Erikson, Piaget, Luquet, Winnicott) και (δ) παραθέτει την σχετική βιβλιογραφία.
Στόχος Επιμόρφωσης
Ο στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σ’ επαφή με το αντικείμενο της παιδικής ζωγραφικής και να εντρυφήσουν πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό μέσο για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση μέσα στην εκπαιδευτική και θεραπευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, θεωρητικά και πρακτικά, διερευνάται πώς μπορεί να εξεταστεί η ζωγραφική μέσα από την προοπτική του παιδιού ελαχιστοποιώντας την ερμηνευτική τάση του παρατηρητή (π.χ. ειδικού, γονέα). Επίσης, έμφαση δίνεται τόσο στα οφέλη όσο και στην κακή χρήση και παρερμηνεία της παιδικής ζωγραφικής.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται:
• Σε εκπαιδευτικούς (δάσκαλους, εικαστικούς) της προσχολικής αγωγής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση της χρήσης της τέχνης (ζωγραφική, κολάζ, γλυπτική κ.α.) και των επιπτώσεών της στη μαθησιακή διαδικασία.
• Σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχοπαιδαγωγούς και ψυχολόγους που συνεργάζονται με παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών με συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές δυσκολίες.
• Σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις ευεργετικές επιπτώσεις της τέχνης στην ψυχο-γνωστικό-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και μη-καθοδηγητικό ρόλο όταν το παιδί εκφράζεται μέσω της τέχνης.