Για την Γενική Συνέλευση να είναι όλα τα μελη του συλλόγου παρόν.