Σάββατο βράδυ...Deux iles...Ελληνική βραδιά με συναίσθημα!
Music by Konstantinos Spanos
RSV 2610 241370