Στην πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου δανείων προχωρά η εταιρεία PQH, που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, ανοίγοντας τον δρόμο της μαζικής εκποίησης «κόκκινων» δανείων σε ξένα funds.

Όπως γράφει σε ρεπορτάζ της  η εφημερίδα «Πελοπόννησος» , σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η PQH, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο αφορά σε απαιτήσεις leasing και περιουσιακά στοιχεία λογιστικής αξίας 271 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 360 εκ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται κινητά και ακίνητα στοιχεία που συνδέονται με τις σχετικές συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το χαρτοφυλάκιο που πωλείται αφορά 1.170 οφειλέτες των υπό εκκαθάριση τραπεζών PROTON, Αχαϊκή Συνεταιριστική, FBB, ΑΤΕ Leasing και Πανελλήνια Τράπεζα, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση PQH. Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, μέσω της οποίας η PQH καλεί τους επενδυτές έως τις 15 Σεπτεμβρίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κριτήριο για την επιλογή θα αποτελέσει «το υψηλότερο τίμημα που θα καταβληθεί σε μετρητά».