Η «διαδρομή» σύντομη και πανέμορφη.
Το «μέλαθρον» μαγνητίζει και προκαλεί.
Η «αίθουσα» προκαλεί.
Το «σέρβις» άψογο.
Το «φαγητό» εκφρασμένο ποίημα.
Το κρασί «Βάκχου Ωδή».
Οι «αισθήσεις» γεμίζουν.