Βασικές προϋποθέσεις είναι το οίκημα να είναι 100 τμ και άνω για δωρεάν παραχώρηση ή για ενοικίαση με συμβολικό ποσό στην περιοχή Πάτρα. Το οίκημα δεν χρειάζεται να είναι σε αρίστη κατάσταση. Εγκαταλελειμμένα οικήματα θα ληφθούν υπόψη. Θα καλυφθούν όλες 

οι επισκευές και τα έξοδα συντήρησης καθώς και μηνιαίως όλες οι τρέχουσες δαπάνες (ηλεκτρισμός, υδροδότηση) και ΕΝΦΙΑ κατόπιν παραστατικού. Απαραίτητη προϋπόθεση η παραχώρηση του χώρου για 4 έτη 

Πληροφορίες:

email: [email protected]

τηλ: 6976738547