Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού οργανώνει μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), καθώς και μαθήματα για ειδικούς σκοπούς (εφόσον υπάρχει ζήτηση). Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2017. Περισσότερες πληροφορίες (διάρκεια, δίδακτρα, αίτηση) στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (greeklab.upatras.gr), στις καρτέλες «Προγράμματα σπουδών» και «Αίτηση». 

Το Εργαστήριο ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι πιστοποιημένο κέντρο για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη).

Για γενικές πληροφορίες στο: [email protected], τηλέφωνο: 2610969691.