Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου (http://green.upatras.gr/)μάς υπενθυμίζει απλές πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με μετρήσεις της ΔΕΗ, παρουσιάζει ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση της τάξεως των 14.000.000 kWh, που οικονομικά μεταφράζεται σε κόστος 2.500.000 ευρώ. Η ενέργεια αυτή μπορεί να εξοικονομηθεί τόσο σε χρήματα όσο και σε φυσικούς πόρους. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, απλά λίγο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρικές μας συσκευές:

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ)

  • Απενεργοποιήστε (ON/OFF) Η/Υ, laptop και εκτυπωτές όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μην τα διατηρείτε σε κατάσταση αναμονής (standby), διότι συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια (~10%). Προτιμήστε την αναστολή λειτουργίας (hibernation).

  • Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η επιπλέον φωτεινότητα αυξάνει την κατανάλωση.

Εσωτερικοί χώροι

  • Αξιοποιείστε το φυσικό φωτισμό έναντι του τεχνητού, όπου είναι εφικτό.

  • Μην αφήνετε ανοιχτά τα παράθυρα, ενώ έχετε την ψύξη αναμμένη.

  • Ρυθμίστε το κλιματιστικό στους 26ο C κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάθε φορά που ρυθμίζετε τον θερμοστάτη έναν βαθμό επάνω (το καλοκαίρι) επιτυγχάνεται οικονομία από 7% έως 10%.

  • Όταν εξέρχεστε από τον χώρο σας, ελέγξτε αν έχετε σβήσει κλιματιστικά και φώτα. Δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούν τις μη εργάσιμες ώρες και μέρες.

  • Αναφέρετε σπασμένα τζάμια και πόρτες στα γραφεία, εργαστήρια και κοινόχρηστους χώρους στους υπεύθυνους τμημάτων και την τεχνική υπηρεσία, κ.λπ.