Τα Φροντιστήρια ΚάΠα δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να δουν πρώτοι τις απαντήσεις των θεμάτων καθώς θα αναρτώνται τμηματικά στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων ΚάΠα - kapalearn.gr. (συνεχόμενη ροή λύσεων).

10:26 - Aνακοινώθηκαν τα θέματα kapalearn.gr

10:28 - Θέμα Α στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

10:44 - Θέμα Γ1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

10:49 - Θέμα Γ2 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

10:49 - Θέματα Β1 Β2 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

10:53Θέματα Γ3 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

11:06 - Θέμα Γ4 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

11:27 - Θέμα Δ στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας kapalearn.gr

11:27 - Θέματα Α και Β στην Ιστορία Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

12:48 - Θέματα Γ1 και Δ1 στην Ιστορία Γενικής Παιδείας - kapalearn.gr

Σχολιασμός Ιστορίας Γενικής

Τα θέματα στο μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας ήταν προσπελάσιμα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία, ήταν σαφή και κατανοητά. Επίσης ήταν ευσύνοπτα και οι μαθητές γρήγορα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά.
Μόνο στο θέμα Δ1 ο αριθμός των δοθέντων κειμένων ήταν μεγαλύτερος από το θέμα Γ1 και οι μαθητές θα πρέπει να ήταν προσεκτικοί στην διαχείριση αυτών.

Σχολιασμός Μαθηματικών Γενικής

Τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας ήταν βατά. Η ευκολία τους έδινε το πλεονέκτημα στους μαθητές να γράφουν ήρεμα και να ελέγξουν πολλές φορές το γραπτό τους, ώστε να αποφύγουν ακόμα και τα μικρά και επιπόλαια λάθη τους.
Επομένως ευνοούνται οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών που έδωσαν σήμερα το μάθημα αυτό γιατί τους δίνεται η ευκαιρία παρότι έδωσαν 5 μαθήματα να ανοίξουν και το 4ο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Εκπαίδευσης

Μπορείτε να κλικάρετε στην φωτογραφία:

Φροντιστήριο ΚΑΠΑ