Τα Φροντιστήρια ΚάΠα δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να δουν πρώτοι τις απαντήσεις των θεμάτων καθώς θα αναρτώνται τμηματικά στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων ΚάΠα - kapalearn.gr. (συνεχόμενη ροή λύσεων).

10:20 - Aνακοινώθηκαν τα θέματα - kapalearn.gr

10:46 - Θέμα Α, Β1 Β2 Β3 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kaparalearn.gr

10:52 - Β4 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:33 - Γ1 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:34 - Γ2 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

11:55 - Γ3 Γ4 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

12:09 -Δ1 Δ2 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

12:51 - Δ3 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

13:30 - Δ4 βιολογία προσανατολισμού, απαντήσεις - kapalearn.gr

13:32 - Α, Β βιολογία γενικής, απαντήσεις - kapalearn.gr 

13:42 - Γ1 Γ2 Γ3 βιολογία γενικής, απαντήσεις - kapalearn.gr

14:00 - Δ1 Δ2 βιολογία γενικής, απαντήσεις - kapalearn.gr

14:09 - Δ3 Δ4 βιολογία γενικής, απαντήσεις - kapalearn.gr

14:21 - Δ βιολογία γενικής, τελευταίες απαντήσεις - kapalearn.gr

 

Σχολιασμός θεμάτων Βιολογίας Προσανατολισμού

Tα φετινά θέματα Βιολογίας Προσανατολισμού των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ήταν σχετικά απαιτητικά. 


Τα θέματα Α, Β, και Γ, καθώς και το υποερώτημα Δ4 του θέματος Δ, απαιτούσαν καλή κατανόηση του αντικειμένου, προσοχή στη λεπτομέρεια και συνδυασμό γνώσεων από διάφορα σημεία της ύλης.

Τα θέματα κρίνονται σαφή και αναμένεται η καλή απόδοση των καλά προετοιμασμένων Υποψηφίων!

Σχολιασμός θεμάτων Βιολογίας Γενικής Παιδείας

Τα φετινά θέματα Βιολογίας Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ήταν καλά κατανοητά, αρκετά βατά και αναμενόμενα.

Αναμένεται, κατά συνέπεια, η επίτευξη υψηλής βαθμολογίας από τους καλά προετοιμασμένους υποψήφιους στο μάθημα αυτό.

 

Μπορείτε να κλικάρετε στην φωτογραφία:

Φροντιστήριο ΚΑΠΑ