Τα Φροντιστήρια ΚάΠα δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να δουν πρώτοι τις απαντήσεις των θεμάτων καθώς θα αναρτώνται τμηματικά στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων ΚάΠα - kapalearn.gr. (συνεχόμενη ροή λύσεων).

08:30 - Η εξέταση των μαθητών ξεκίνησε

10:00 - Ανέβηκαν οι εκφωνήσεις των θεμάτων

10:10 - Μαθηματικά Προσανατολισμού Α4 απαντήσεις - kapalearn.gr

10:30 - Α1 Αρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

10:35 - Μαθηματικά ολόκληρο το Θέμα Α απαντήσεις - kapalearn.gr

10:40 - Β4, Β5α Αρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

10:45 - Β1, Β2 Μαθηματικά απαντήσεις - kapalearn.gr

10:50 - Β5β Αρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

11:30 - Μαθηματικά Β3, Β4 απαντήσεις - kapalearn.gr

11:45 - Γ1, Γ3α Αρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

11:50 - Γ2α,Γ2β, Γ3Β Αρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

12:00 - Γ1,Γ3 Μαθηματικά απαντήσεις - kapalearn.gr

12:15 - Γ2 Μαθηματικά απαντήσεις - kapalearn.gr

12:25 - Β1 Αρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

12:45 - Γ4 Mαθηματικά απαντήσεις - kapalearn.gr

12:50 - Δ1 Μαθηματικά απαντήσεις - kapalearn.gr

13:00 - Β2 Aρχαία απαντήσεις - kapalearn.gr

13:15 - Δ4 μαθηματικά απαντήσεις kapalearn.gr

13:30 - Δ2 Μαθηματικά απαντήσεις kapalearn.gr

13:45 - Β3 Αρχαία  απαντήσειςkapalearn.gr

14:25 - Δ3 Mαθηματικά απαντήσειςkapalearn.gr

Αρχαία

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού ζητήθηκαν ερωτήματα από το διδαγμένο ομώνυμο αφηγημένο διάλογο «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση. Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις αφορούσαν την επιχειρηματολογία του εκάστοτε ομιλητή για το διδακτό ή μη της πολιτικής αρετής. Η εισαγωγή εξεταζόταν με τη μορφή Σωστού Λάθους και οι λεξιλογικές ασκήσεις δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το αδίδακτο κείμενο δεν παρουσίαζε γλωσσικά δυσκολίες, όμως ήθελε επιμελημένη σύνταξη για τη σωστή απόδοση. Οι γραμματικές ασκήσεις στηρίζονταν σε απλά γραμματικά φαινόμενα και τέλος οι συντακτικές απευθύνονταν σε καλούς γνώστες της γλώσσας.

Συνολικά για την επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων ήταν αναγκαίο οι μαθητές να είχαν προετοιμαστεί σωστά, μεθοδικά και με συνολική εποπτεία στα αττικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής. 

Μπορείτε να κλικάρετε στην φωτογραφία:

Φροντιστήριο ΚΑΠΑ