Τα Φροντιστήρια ΚάΠα δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να δουν πρώτοι τις απαντήσεις των θεμάτων καθώς θα αναρτώνται τμηματικά στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων ΚάΠα - kapalearn.gr. (συνεχόμενη ροή λύσεων).

08:30 - Η εξέταση των μαθητών ξεκίνησε

10:15 - Tα θέματα ανακοινώθηκαν kapalearn.gr 

10:20 - Α απαντήσεις - kapalearn.gr

10:45 - Β απαντήσεις - kapalearn.gr

11:00 - Δ1, Δ2, Δ3 απαντήσεις - kapalearn.gr

11:20 - Δ4 απαντήσεις - kapalearn.gr

11:45 -  Γ απαντήσεις - kapalearn.gr

Μπορείτε να κλικάρετε στην φωτογραφία:

Φροντιστήριο ΚΑΠΑ