Νῖκος Χαραλαμπόπουλος καὶ οἱ φοιτητές του ἀπὸ τὸ Τμῆμα Φιλολογίας του Παν/μιου Πατρών ανεβάζουν την δική τους εκδοχή για τους «Βάτραχους» του Αριστοφάνη, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ τέλους τῶν παραδόσεων στὸ μάθημα τοῦ Η’ ἑξαμήνου, καταθέτουν στὶς 8 Ἰουνίου, στὸ Μεγάλο Ἀμφιθέατρο του Συνεδριακοῦ Κέντρου τοῦ Παν/μίου Πατρῶν, τὴν δική τους πρόταση γιὰ τὴν σκηνικὴ παρουσίαση τοῦ συγκεκριμένου ἀριστοφανικοῦ ἔργου.

Στόχος ἡ βιωματικὴ πρόσληψη τοῦ ἀρχαίου κειμένου ἀπὸ τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα θὰ συγκροτήσουν τὴν νέα γενιὰ τῶν φιλολόγων καὶ ἡ συνακόλουθη ἐμπειρία τῆς ὁλιστικῆς ἑρμηνείας τῶν Βατράχων, κειμενοκεντρικῆς καὶ παραστασιακῆς μὲ ἄξονα ἀναφορᾶς τὶς προσληπτικὲς συντεταγμένες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Ἐξ οὗ καὶ οἱ παραπομπὲς στὴν πὸπ κουλτούρα τῆς κατ’ εξοχὴν μεταιχμιακῆς περιόδου τοῦ σήμερα, δηλαδὴ τῶν ἐτῶν πρὶν ἀπὸ καὶ μετὰ τὸ 2000. Στὴν μινιμαλιστικὴ σκηνὴ τοῦ The Vatrix Reloaded ἡ χωροχρονικὴ ἑτεροτοπία καταφάσκεται ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη τῆς (δια)πολιτισμικῆς διαχρονίας.

Καινοτόμο στοιχεῖο ἡ ἀναβίωση τοῦ Προάγωνα· καθὼς τὴν προηγούμενη μέρα οἱ βασικοὶ συντελεστὲς τῆς παράστασης μαζὶ μὲ μέλη τοῦ θιάσου θὰ παρουσιάσουν τὴν ὑπόθεση τοῦ ἔργου καὶ τὴν ταυτότητα τῆς σκηνικῆς πρότασης. Ἡ κεντρικὴ ὁμιλία τοῦ Προάγωνα μὲ θέμα τὸν Ἀριστοφάνη καὶ τὴν μετάβαση ἀπὸ τὴν Ἀρχαία στὴν Μέση Κωμωδία θὰ δοθῇ ἀπὸ τὸν Γιάννη Κωνσταντάκο (Ἀναπλ. Καθ. Κλασσικῆς Φιλολογίας ΕΚΠΑ).  


"The Vatrix Reloaded" - Οι Βάτραχοι του Αριστοφάνους στην νέα χιλιετία

Μετάφραση – Διασκευή – Διδασκαλία: Νῖκος Χαραλαμπόπουλος (Ἐπίκ. Καθ. Παν/μίου Πατρῶν)

Ἐπιμέλεια κίνησης τοῦ Χοροῦ τῶν Μυστῶν καὶ τῶν Φυλάκων: Κάτια Σαβράμη (Ἐπίκ. Καθ. Χορολογίας Τμ. Θεατρικών Σπουδών Παν/μίου Πατρῶν)

Μουσικὴ ἐπιμέλεια καὶ σύνθεση: Κατερῖνα Γιαννοπούλου

Διανομή

Διόνυσος: Μελπομένη Κουτρολοῦ

Ξανθίας: Γιάννης Παναγόπουλος

Ἡρακλῆς – Νεκρός - Οἰκέτης Πλούτωνα: Γιῶργος Γκρέκας

Χάρων – Πλαθάνη: Ἰωάννα Κωνσταντάκου

Πανδοκεύτρια: Βίβιαν Πλατάνου

Οἰκέτης Αἰακοῦ: Μανώλης Ἀποστολάκης

Αἰακός: Νῖκος Χαραλαμπόπουλος

Εὐριπίδης: Μαρία Δερεδάκη

Αἰσχύλος: Τάκης Καρύδας

Πλούτωνας - Κορυφαῖος Χοροῦ: Νεκτάριος Μποσμῆς

Περσεφόνη: Ἀναστασία Μπασλῆ

Χορὸς Βατράχων - Θεράπαινες:

Μαρία Ἠλιοπούλου, Ἕλενα Κακαφώνη, Εὐγενία Κωστοπούλου

Ὁμάδα Φυλάκων:

Μανώλης Ἀποστολάκης, Γιῶργος Γκρέκας, Φίλιππος Ξυράφας, Γιάννης Παναγόπουλος

Χορὸς Μυστῶν:

Σταυρούλα Γεωργίου

Δήμητρα Δημουλᾶ

Μαρία Θεοδωροπούλου

Χρυσοβαλάντω Καρνάβα

Εὐανθία Κυρκούλη

Γεωργία Κωστάκη

Ἀγγελικὴ Ματράκα

Εἰρήνη Μπλούκα

Τζωρτζίνα Παπανικολάου

Βίβιαν Πλατάνου

Σωτηρία Πολυδώρου

Βασιλίνα Σαλμάν

Καλλιόπη Στεφανοπούλου

Ἀγγελικὴ Χαϊκάλη

Στὸν ρόλο τοῦ Ἀριστοφάνη ὁ Ἰωάννης Κωνσταντάκος (Ἀναπλ. Καθ. Κλασσικῆς Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

Στὸ τραγοῦδι οἱ Ἀναστασία Μπασλῆ, Καλλιόπη Στεφανοπούλου


Ἡ πρώτη στροφὴ τῆς Παρόδου μελοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Γιῶργο Γενναῖο καὶ τὸ τραγουδάει ὁ Νεκτάριος Μποσμῆς.

Στὸ πιάνο τῆς Παράβασης ἡ Μαρῖνα Τριανταφυλλίδη

Τὶς χορογραφίες τοῦ Χοροῦ τῶν Βατράχων τὶς ἐπιμελήθηκαν οἱ Κατερῖνα Γιαννοπούλου, Μαρία Ἠλιοπούλου, Ἕλενα Κακαφώνη, Εὐγενία Κωστοπούλου

Την φωτογράφιση και την γραφιστική της επιμέλεια ανέλαβαν οι Λαγογιάννης Γεώργιος και Ξυράφας Γεώργιος

Ἐκδήλωση: Παρουσίαση τοῦ ἔργου καὶ τῶν συντελεστῶν τῆς παράστασης

Τίτλος: TheVatrixReloaded: Ὁ Προάγωνας

Ἡμερομηνία: 7/6/2017

Ὥρα: 13:00

Χῶρος: Συνεδριακὸ Κέντρο, Αἴθουσα Ι-4

Κεντρικὸς ὁμιλητής: Ἰ. Μ. Κωνσταντάκος (Ἀναπλ. Καθ. Κλασσικῆς Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

Ἐκδήλωση: Θεατρικὴ Παράσταση

Τίτλος: TheVatrixReloaded: Οἱ Βάτραχοι τοῦ Ἀριστοφάνους στὴν νέα χιλιετία

Ἡμερομηνία: 8/6/2017

Ὥρα: 20:00

Χῶρος: Συνεδριακὸ Κέντρο, Αἴθουσα Ι-1