Παναγιώτης Λάλεζας με το επιτελείο του στο Κάτω Καστρίτσι