Ο ΣΕΒΙΠΑ συμμετείχε την Τρίτη 30/5/2017 στην 1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών του έργου GPP4Growth, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων στις Περιφέρειες των εταίρων του έργου, που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Εκ μέρους του ΣΕΒΙΠΑ, παρέμβαση έκανε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Λειβαδάρος, ο οποίος τόνισε ότι στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν σύγχρονοι περιβαλλοντικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών και την κατασκευή έργων και αυτό που χρειάζεται είναι η πιστή τήρησή τους.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις εξειδικευμένων έργων/προμηθειών, ο κ. Λειβαδάρος επισήμανε ότι πρέπει να τίθενται και τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής, όπως ISO, πιστοποιήσεις, κ.λ.π. που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης. Προϋπόθεση γι΄ αυτό θα πρέπει να είναι η σωστή κατάρτιση των διακηρύξεων από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να δημιουργείται ένα δίκαιο και αντικειμενικό πλαίσιο επιλογής και αναδοχής.