Το γραφείο προστασίας δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγεία και η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πάτρα σχεδίασε, διοργάνωσε και υλοποίησε τη δράση εικαστικής παρέμβασης " Εντέχνων θεραπεύειν" με θέμα τα δικαιώματα των ασθενών σύμφωνα με την ευρωπαική χάρτα δικαιωμάτων.

Περισσότερα για αυτήν την υπέροχη πρωτοβουλία σας αναφέραμε πρόσφατα ενώ σε ανακοίνωση τους οι υπεύθυνοι αναφέρουν:

"Με την εικαστική αυτή παρέμβαση που κοσμεί το ισόγειο του ανακαινισθέντος πολυωρόφου κτιρίου στοχεύουμε αφενός στην γνώση των ασθενών για τα δικαιώματα τους μέσω της τέχνης που γίνεται πιο εύληπτη και αφετέρου να παραθέσουμε την καλλιτεχνική έμπνευση ως αντίδοτο στην αγωνία και τον φόβο που γεννά η ασθένεια.


Η εικαστική αυτή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των πατρινών καλλιτεχνών: Χρήστου Κατσίγιαννη, Τίνας Κόντογλη, Ιωάννη Κυλπάση, Παναγιώτας Σφακιανάκη, Χριστόφορου Τσίφα & Παναγιώτη Φερεντίνου του οποίος προσκαλέσαμε να δημιουργήσου τα έργα τους εθελοντικά και να προσφέρουν στο νοσοκομείο μας!"Δημιουργίες στο "νέο" Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα