"Γιορτάζουμε την τοπική μας αγορά" στο Νότιο Πάρκο