Σε ανακοίνωσή το το Σωματείο Ιπποκράτης αναφέρει τα εξής: "Η ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ του 409 στις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  του Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ και όπως αυτή έγινε, η προχειρότητα της και το σοβαρό έλλειμμα συντονισμού και προγραμματισμού, έχουν δημιουργήσει τεράστια ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Αυτά τα χωροταξικά προβλήματα, η στενότητα των χώρων  που δημιουργεί η ΕΝΤΑΞΗ 3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ σε  ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ, που είναι γνωστές οι δυνατότητές του, αντί να προβληματίσουν τους Διοικούντες και να επαναπροσδιορίσουν την στάση τους, δυστυχώς προχωρούν και στην ΜΕΤΑΦΟΡΑ του Ν.Ν.ΘΩΡΑΚΟΣ, μια μεταφορά που θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στο Νοσοκομείο και στους Ασθενείς και βεβαίως χωροταξικά και λειτουργικά προβλήματα, τόσο στις υπάρχουσες καταστάσεις όσο και στο Ν.Ν.Θώρακος, δεδομένου ότι πάνε:

  • Κατ΄ αρχήν να εντάξουν ένα Νοσοκομείο 50 κλινών, ως μία κλινική των 25 κλινών, στον 6ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, έναν χώρο που δεν προβλέπεται κατασκευαστικά και συμβασιακά  γι΄ αυτόν τον σκοπό και μάλιστα χωρίς να έχουν πάρει τις σχετικές και απαραίτητες εγκρίσεις.

  • Να εντάξουν ένα  Νοσοκομείο με αρκετές δομές και λειτουργίες, με αρκετά τμήματα και υπηρεσίες, σε έναν χώρο που δεν τους εξασφαλίζει την ΠΛΗΡΗ και ΣΩΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ τους, την λειτουργικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους.

  • Να κάνουν την μεταστέγαση χωρίς να έχουν λήξει τα ζητήματα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, εκκρεμότητα που θα δημιουργήσει τεράστια λειτουργικά προβλήματα και το χειρότερο χωρίς να έχουν τις απαραίτητες και μάλιστα σαφείς απαντήσεις και διαβεβαιώσεις για το αν ενδείκνυται η εγκατάσταση  και λειτουργία ενός τέτοιου Νοσοκομείου με λοιμώδη Νοσήματα, σε μια ενιαία κτιριακή υποδομή με ενιαίο κλιματισμό και πολλά άλλα ζητήματα.

Ζητήματα για τα οποία η Διοίκηση ΣΙΩΠΑ και μάλιστα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, όπως ΣΙΩΠΑ και το Ν.Ν.Θώρακος, το οποίο βλέπει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει στους χώρους που το κατευθύνουν, παραπέμποντας τις δυσλειτουργίες σε διεξόδους διακομιδής των σχετικών ασθενών σε άλλα εκτός περιοχής σχετικά Νοσοκομεία, επαναφέροντας έτσι δυστυχώς το σύστημα στην προ του 1980 εποχή.

Έτσι λοιπόν η Διοίκηση και προσωπικά ο Διοικητής και η εκεί Υποδιοικήτρια του Ν.Ν.Θώρακος, αντί να δουν την πραγματικότητα και να αναβάλλουν την μεταστέγαση για μετά την ύπαρξη των νέων και απαραίτητων κτιριακών υποδομών και μάλιστα χωριστών για το Ν.Ν.Θώρακος κλπ άλλες περιπτώσεις, όπως ζητήθηκε από τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ στην πρόσφατη Συνεδρίαση, όπου δυστυχώς με φθηνές, αόριστες και αβάσιμες δικαιολογίες περί ΦΕΚ,δεν το συζήτησαν καν, προχωρούν σε μία κάκιστη και δυσλειτουργική μεταστέγαση, πουλώντας παράλληλα εκδούλευση στους Εργαζόμενους για το που και πώς θα τους βάλλουν να εργαστούν στα νέα δεδομένα, με μια διαδικασία που δεν αρμόζει σε Διοικητές και δεν συνάδει με τις αρμοδιότητές τους".