Αγανάκτηση επικρατεί στους εκπαιδευτικούς της Αχαΐας τις τελευταίες εβδομάδες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή. Οι 9 στους 10 συναδέλφους από όσους είχαν αιτηθεί μετάθεση από άλλη περιοχή είδαν τις αιτήσεις τους να μην ικανοποιούνται, παρόλο που η περιοχή μας είχε οργανικά κενά. Υπήρχαν περίπου 130 κενές οργανικές θέσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις στις ειδικότητες εικαστικών, θεατρικής αγωγής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

Παράλληλα, ο μηδενισμός των συνταξιοδοτήσεων με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και τις κουτσουρεμένες συντάξεις (μόνο τέσσερις συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές της χώρας) κάνει απαγορευτικές τις μεταθέσεις συναδέλφων από σχολεία της επαρχίας προς την πόλη της Πάτρας (δύο κενά δασκάλων και τρία Νηπιαγωγών). Έτσι, οι περισσότεροι βλέπουν την προοπτική να εργάζονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Οι συνάδελφοί μας, που έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές περικοπές από την εφαρμογή των μνημονίων, ζουν πλέον με πενιχρούς μισθούς και αναγκάζονται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας τους ή να διαμένουν μακριά από τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα να βιώνουν τη φτώχεια στο μέγιστο βαθμό.

Από την άλλη καλούνται να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σχολείο και να καλύψουν την ανεπάρκεια της πολιτείας να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο παροχής παιδείας σε όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, σε εκείνα τα παιδιά που υποσιτίζονται, σε εκείνα που δεν έχουν εξασφαλισμένο το καθημερινό κολατσιό. Δικαιολογημένα, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί είναι οργισμένοι και αγανακτισμένοι.

Η «αριστερή κυβέρνηση» τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς των πενιχρών απολαβών, μη δίνοντας τη δυνατότητα να υπηρετήσουν σε σχολεία πλησιέστερα στον τόπο συμφερόντων τους,εφόσον εκεί υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.