Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Συνέδριο Οντολογίας με τίτλο:
Η φιλοσοφική απορία της Οντολογίας
Πρόκειται για ένα καινοτόμο Συνέδριο πανελλήνιας κλίμακας, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, και που εστιάζει αποκλειστικά στην Οντολογία. Για το Συνέδριο αυτό συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μίου Πατρών με μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) του ΕΚΠΑ (Τμήμα Μαθηματικών και ΜΙΘΕ) και του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων. Θα συμμετάσχουν με ανακοινώσεις ορισμένα από τα πιο αξιόλογα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητος και αναμένεται να υπάρξει ιδιαίτερη απήχηση σε όλο το φάσμα της συναφούς έρευνας, καθώς και αντίστοιχη προσέλευση. Επίσης, σημαντική αναμένουμε να είναι η συμμετοχή φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.
25-27 Μαΐου 2017, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, αίθ. ΙΙ 9.