Μπορεί να πρόκειται για μια εντελώς αχρείαστη δεξιότητα, όμως δεν παύει να είναι εντυπωσιακή!


Picking up a quarter with a forklift