Ο Αχαιός δικηγόρος και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής, επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων και ενημερώθηκε -από τους πρώην μαθητές του- για τα προβλήματα και τις ελλείψεις της υπηρεσίας.

Με αφορμή την επίσκεψή του αυτή, ο Αχαιός καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η μείωση του αριθμού των εποχικών υπαλλήλων έχει ως αποτέλεσμα η Υπηρεσία να υπολειτουργεί και οι ανάγκες σε προσωπικό να καθίστανται πλέον ασφυκτικές.

Η έλλειψη προσωπικού, αν συνδυαστεί με την παλαιότητα των δασικών πυροσβεστικών οχημάτων και τις συχνές βλάβες που τα θέτουν εκτός λειτουργίας, καθιστούν δυσχερή την εφαρμογή του εκάστοτε επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Το αρμόδιο υπουργείο καλείται να υλοποιήσει τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας για παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και να παρέχει το ανάλογο προσωπικό και τα απαιτούμενα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών.

Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες πυροσβέστες, που έχω την τιμή να είμαι δάσκαλός τους, να έχουν μια εύκολη αντιπυρική περίοδο.».