Τα άσπρα μαλλιά δεν είναι μόνο σημάδι ηλικίας, αλλά και δείκτης φθοράς των αρτηριών, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Καΐρου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο μειωμένος ρυθμός αναδόμησης του DNA, η φλεγμονή, οι ορμονικές αλλαγές και η αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης μπορεί να ευθύνονται τόσο και για τις καρδιαγγειακές νόσους όσο και για την εμφάνιση άσπρων τριχών.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Irini Samuel, όπως αναφέρει το Vita, «ανεξάρτητα από την χρονολογική ηλικία το γκριζάρισμα των μαλλιών είναι ενδεικτικό της βιολογικής ηλικίας και θα μπορούσε να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου».

Oι ερευνητές εξηγούν, ωστόσο, ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερης κλίμακας έρευνες σε άνδρες και γυναίκες για να επιβεβαιωθεί αυτός ο συσχετισμός και να φανεί κατά πόσο το γκριζάρισμα των μαλλιών μπορεί να αποτελέσει αυτόνομο παράγοντα κινδύνου για την καρδιά.