Προχωροῦν οἱ ἐργασίες κατασκευῆς τοῦ θαυμασίου τέμπλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Πατρῶν, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι ἕτοιμο σὲ δύο μῆνες,  ὥστε νὰ τοποθετηθῇ στὸν περικαλλῆ νεόδμητο Ναὸ τῆς Ἁγίας, τοῦ ὁποίου ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει τελέσει τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρακολουθεῖ προσωπικὰ τὶς ἐργασίες τοῦ Τέμπλου, ἐπιτοπίως καὶ δίδει κατευθύνσεις γιὰ τὰ περαιτέρω.

Συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφηση στὸ Ἱερό του Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης, σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο ἁγιοκατάταξης καὶ τὴν τεχνοτροπία βυζαντινῆς ἁγιογραφίας ποὺ ἐνέκρινε ὁ Σεβασμιώτατος.

 Ὁ Ποιμενάρχης μας κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν Ἱερὸ Ναὸ μίλησε μὲ τὸν ὑπεύθυνο ἁγιογράφο καὶ τοὺς συνεργάτες του ὡς καὶ μὲ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν περαιτέρω πρόοδο τῶν ἐργασιῶν καὶ συνεχάρη τοὺς ἁγιογράφους γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικό τους ἦθος καὶ τὴν εὐσέβειά τους.

Ἐπλακοστρώθη μὲ εἰδικὲς πέτρες τὸ προαύλιο τοῦ ὡς ἂνω Ἱεροῦ Ναοῦ.

 Τὶς ἐργασίες στὸ προαύλιο ἐπέβλεψε ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Παναγιώτη Θωμᾶ καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὸν ζῆλο μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάζονται, τὴν σύμπνοια ποὺ ἔχουν καὶ τὴν συνεργασία μὲ τὸν Μητροπολίτη, προκειμένου νὰ προχωροῦν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο οἱ ἐργασίες.

Ὅλες οἱ ἐργασίες στὸν Ἱερὸ Ναὸ γίνονται μὲ δωρεὲς εὐσεβῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ τιμηθοῦν ἐν καιρῷ τῷ δέοντι ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο.