Στο πλαίσιο των υποτροφιών που παρέχει η οικογένεια Μεντζελόπουλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ήδη από το έτος 2008, την περίοδο αυτή προκηρύχθηκαν μέχρι πέντε θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά, που απευθύνονται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματός μας.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται έως τα 50.000 δολάρια ετησίως. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28 Απριλίου 2017.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.upatras.gr/el/node/87