Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη πως τα άσπρα σημάδια στα νύχια οφείλονται στην έλλειψη ασβεστίου. Σήμερα όμως οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως η παραπάνω αντίληψη δεν έχει ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Εάν όμως τα άσπρα σημάδια στα νύχια δεν προέρχονται από τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου, από τι προκαλούνται;

Η «λευκονυχία», όπως ονομάζεται, εκδηλώνεται με τέσσερις διαφορετικούς τύπους και προκαλείται από διαφορετικές αιτίες.


What white marks on nails mean about health