Είναι διαφορετικό
Γιατί γυρνάει στις ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Είναι διαφορετικό
Γιατί πηγαίνει σε ΠΟΡΕΙΕΣ
Είναι διαφορετικό
Γιατί στηρίζει τις ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Είναι διαφορετικό
Γιατί δεν θέλει ΑΦΕΝΤΙΚΑ κ' ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Είναι πραγματικό
Γιατί υπάρχει αφού υπάρχω
Είναι πραγματικό
Και είναι εδώ, είναι PUNK!!!
(Κι έρχεται στη γειτονιά σας κλείστε σπίτι τα παιδιά σας.)