Το σεμινάριο προσφέρει γνώσεις προκειμένου όποιος το παρακολουθήσει να κατανοήσει τη ψυχολογική ερμηνεία ενός παιδικού σχεδίου (της προσχολικής και παιδικής ηλικίας). Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, οι γονείς, οι ειδικοί θεραπευτές, οι παιδαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί, οι εικαστικοί, θα πάρουν πληροφορίες γι’ αυτή τη θεμελιώδη κι αποκαλυπτική δραστηριότητα του παιδιού και για τον τρόπο που αυτό βιώνει τον εαυτό του και τον κόσμο. Με το ιχνογράφημα, το παιδί εξωτερικεύει συναισθήματα, εμπειρίες, επιλύει προβλήματα, έτσι ώστε το σχέδιο ν’ αποτελεί μέσο αξιολόγησης των συναισθηματικών συγκρούσεων του παιδιού, αλλά και μέσο διευκολυντικό της ανάπτυξής του. Επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση της θεωρίας μέσα από κλινικό υλικό και παραδείγματα.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο είναι:
• Το ιχνογράφημα και η σημασία του ως μέσο έκφρασης των παιδιών.
• Θεωρητικές προσεγγίσεις: η ερμηνεία του μουντζουρώματος, η εξέλιξη του ιχνογραφήματος ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, ανάλυση σημαντικών στοιχείων όπως το χρώμα, το κράτημα του μολυβιού, η κάλυψη της κόλας, το σημείο εκκίνησης, η γραμμή, η πίεση στο χαρτί, η μορφή, οι σημαντικές παραλείψεις ή προσθήκες.
• Το παιδικό σχέδιο ως προβολική δοκιμασία: τα πιο συνήθη θέματα των παιδικών σχεδίων και η ερμηνεία τους, «το σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας», «το δέντρο», «το σπίτι», «η οικογένεια» , «τα ζώα», «τα μηχανικά σχήματα».
• Παρουσίαση παιδικών σχεδίων-σχολιασμός.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων , εικαστικούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση του παιδικού ιχνογραφήματος. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, δραματοθεραπευτές κ.α, που συνεργάζονται με παιδιά και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που επιζητούν να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά τους.

Πληροφορίες-Εγγραφές: http://e-employ.gr/el/epomenes-draseis/draseis-dia-viou-ekpaidefsis/item/856-paidiko-ixnopgrafima-patra