Που: Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Βιολογίας
Οργάνωση: Τμήμα Βιολογίας - Κέντρο Αίματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Πληροφορίες: Γιώργος Τρυφωνόπουλος Ε.Τ.Ε.Π
Τομέας Βιολογίας Ζώων
Τηλ: 26010969215
email: [email protected]
Γραφείο: 375
Δώστε αίμα, σώζει ζωές.