Τα πλέον παράξενα έως τα πλέον απίθανα και εντελώς παράλογα συμβαίνουν στους κόλπους αυτής της Κυβερνήσεως και μας έχουν φέρει σε απόλυτον αδιέξοδον.  Φορολόγηση των πάντων, επειδή υπάρχει απόλυτη αδυναμία προσφοράς εργασίας στους πάντες. Και αυτό το απαγορεύουν εμμέσως οι δανειστές που θέλουν την Ελλάδα να  οδεύει προς «οικονομικήν καταστροφήν», όπως αναφέρει το πρακτορείον ειδήσεων Ρώυτερ σε ανακοίνωση της 14ης  Μαρτίου τ.έ.

Η εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε στους Βουλευτές, αλλά δεν συνέβη το ίδιον με τον αγρίως φορολογούμενον Λαόν.  Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών θεωρεί όλα  τα επιδόματα  και μάλιστα τα αναπηρικά ως έσοδον  και πρέπει να φορολογηθούν  και να καταβληθεί εισφορά αλληλεγγύης!!!

Το επίδομα τυφλότητος, το επίδομα νεφροπαθών, το επίδομα  λουτροθεραπείας  και  άλλα, θεωρούνται  εισόδημα και πρέπει να υπολογισθούν για την καταβολήν εισφοράς αλληλεγγύης!!! Βλέπουν καλώς την  πραγματικότητα οι εγκυκλιογράφοι ή χρήζουν επιδόματος;;

Η φορολόγηση των πάντων έφτασε στα όρια της φαιδρότητος, της ταπεινότητος, του απόλυτου ευτελισμού  των φορολογουμένων.

Η ταπείνωση του Έλληνα φορογουμένου, έχει εξέλθει των ορίων, αλλά και κατά μέγα μέρος έχει εξέλθει η φορολόγηση των  ευπαθών ομάδων των πάσης μορφής ΑμεΑ, οι οποίοι πληρώνουν με αίμα τις παχυλές απολαύσεις των  Βουλευτών και Προέδρων Οργανισμών. Η εισφορά αλληλεγγύης, λένε οι Α -σοφοι του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται επί όλων των εισοδημάτων. Ακόμα και επί των επιδομάτων αναπηρίας!

Μεταξύ των άλλων, βαρύτατα πληγέντων με τον  υπολογισμόν των επιδομάτων ως  «εισόδημα»!!  των επιδομάτων,  είναι και  οι Συνταξιούχοι των ΟΤΑ,. Σαν «εισόδημα» θεωρούν και τοευτελέστατον ποσόν των 150 Ευρώ που διαθέτει το ΤΥΔΚΥ για λουτροθεραπείαν και δεν είναι τίποτε άλλον από δαπάνες μεταφορικών στις λουτροπηγές, αλλά και  προς κάλυψη όλων των  δαπανών του ασθενούς επί εικοσαήμερον στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της λουτροπόλεως!!! Το ευτελές αυτό ποσόν χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείον Οικονομικών εισόδημα!!! φρίξον ήλιε! και υποβάλλεται σε κράτηση 44 Ευρώ, για όσους έχουν έσοδα άνω των 12.000

Βάσει ποίας λογικής τα μεταφορικά που παρέχει το ΤΥΔΚΥ και δεν επαρκούν  ούτε στο εκατοστόν  των εξόδων της λουτροθεραπείας να θεωρούνται έσοδον;;; Έχουν επίγνωση οι συντάκτες της εγκυκλίου τι αποφάσισαν; Και έχουν επίγνωση οι Βουλευτές, τι δεινά και ταπεινώσεις μαστίζουν τους φορολογουμένους, από τους οποίος μεθαύριον  με θράσος θα ζητήσουν την ψήφον τους;;;

Είναι δυνατόν να συλλάβει ανθρώπινος νους ότι το επίδομα τυφλότητας, ή νεφροπάθειας, αλλά και τα «οδοιπορικά» για μετάβαση σε λουτροπηγήν είναι εισόδημα και μάλιστα αγρίως φορολογούμενον;; Προσπαθούν άραγε  να πείσουν τον φτωχόν, ότι αν είναι τυφλός και νεφροπαθείς και πρέπει να πραγματοποιεί λουτροθεραπείαν και εισπνευσιοθεραπείαν, έχει τρία επιδόματα και ως εκ τούτου ένα καλόν εισόδημα;;; Λέτε να στραφούν κάποιοι αθροιστικώς προς αυτά τα επιδόματα και να μειωθεί η ανεργία;;;

Το περιεχόμενον των εγκυκλίων, που κάνουν τους παραπάνω απρεπείς χαρακτηρισμούς, θα το μελετήσει κάποιος από τους Εθνοπατέρες μας και θα διαμαρτυρηθεί εντόνως εν τω Βουλευτηρίω;;

 Είναι ανθρώπινον να θεωρείται το πενιχρόν επίδομα τυφλότητας ως έσοδον και δη φορολογητέον!!!  Δεν υπάρχουν άλλες πηγές εσόδων παρά μόνον τα κοινωφελή επιδόματα των δύστυχων κοινωνικών ομάδων;

Αν  αναμιμνησθούμεν τις πρόσφατες φοροαπαλλαγές των Βουλευτών τις τελευταίες ημέρες, οι οποίοι δωρίζουν 10.000 στο Κόμμα για να κερδίσουν φόρον 4.500 Ευρώ,  έχομεν προ οφθαλμών σκάνδαλον, οικονομικόν, νομικόν, ηθικόν, και ανθρώπινον, χαρακτηρίζοντας τα  αναπηρικά επιδόματα ως εισόδημα! και δη φορολογητέον!  Την εγκύκλιον την υπέδειξαν οι τοποτηρητές των δανειστών στα υπουργεία ή οι δικοί μας τεχνοκράτες για κατάκτηση ευσήμων όπως το γεράκι του χαυλιόΔοΝΤα;;;;