Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, σύσκεψη με θέμα το σεισμόπληκτο από το 2008, κτίριο του 10ου Γενικού Λυκείου Πατρών.

Στη συνάντηση, που συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Αθανασόπουλος και Χρήστος Κορδάς, εργαζόμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, παρουσιάστηκαν τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, μετά από λεπτομερή έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Βάσει αυτών, η Δημοτική Αρχή πρότεινε την δρομολόγηση άμεσων ενεργειών (με βάση την μελέτη) και συγκεκριμένα, την κατεδάφιση του υπάρχοντος σχολικού κτιρίου και την ανέγερση νέου, σύγχρονου διδακτηρίου.

Πρόταση που έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Η κατασκευή νέου, σύγχρονου κτιρίου, προκρίνεται λόγω του μεγάλου κόστους της ανακατασκευής του υπάρχοντος, σεισμόπληκτου.

Επιπλέον, θα είναι ένα κτίριο με επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως σύγχρονος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, νέα τεχνολογική και ενεργειακή υποδομή, αποτελεσματική αντιμετώπιση της προβληματικής θεμελίωσης, νέες υγρομονώσεις, αλλά και αποφυγή διαβρώσεων, που κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστούν εκ νέου στο επισκευασμένο κτίριο.

Να σημειωθεί εξάλλου, ότι το κόστος των απαιτούμενων μελετών, θα είναι μηδενικό εφόσον αυτές εκπονηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Οι φορείς αποφάσισαν από κοινού, να προχωρήσουν σε ενέργειες, που θα προωθήσουν αποτελεσματικά το αίτημα ανέγερσης του νέου διδακτηρίου στην περιοχή των Ιτεών.