Συνεχίζονται οι ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αυτή τη φορά σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα, έπειτα από την έγκριση που δόθηκε με το υπ’ αριθ. Φ15/1493/126750/Δ1/01-08-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ξεκινάει από την Π.Ε. Αχαΐας πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.

Οι ενημερώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και με τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών (ΣΕΑ): ΣΕΑ Νομού Αχαΐας «Ο Αιμοδότης», ΣΕΑ Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων «Ο Άγιος Στυλιανός», ΣΕΑ Κ.Υ. Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος» και ΣΕΑ Ακράτας «Ο Δεσμός», και το πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία έχει ως εξής:

* 13-03-2017 στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

* 15-03-2017 στο 15ο κ΄ 21ο Δημοτικά Σχολεία Πατρών

* 17-03-2017 στο 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

* 20-03-2017 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

* 22-03-2017στο  8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

* 28-03-2017 στο 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.