Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και από ώρα 09:30-13:00 στο μώλο της Αγίου Νικολάου Βορείου (Παλαιού) Λιμένα Πατρών όπου θα βρίσκεται κινητή μονάδα αιμοληψίας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου, με τη συμμετοχή της ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ του Π.Γ.Ν.Π. και υπέρ της Τράπεζας Αίματος ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. – Μ.Μ.Α. Π.Γ.Ν.Π. με συντονισμό της 5ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: "Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς το αίμα είναι αγαθό που ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, αλλά μόνο ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ σε όσους το χρειάζονται!".